Another Side – Nhân vật

Page

Ohira-Shiki

 1. Tuổi: 20
 2. Chiều cao: 185cm
 3. Thông tin cơ bản: Là một người thực hiện giao kèo với Đại Ma Thần Satan. Cuộc sống trước kia của cậu là ở hành tinh được gọi là Trái Đất. Nhưng hiện giờ, sau khi thực hiện giao kèo với Satan thì cậu đang ở thế giới hiện tại được gọi là Fliora.
 4. Năng lực sở hữu:
  • Ma thuật nguyên tố
  • Ấn chú toàn năng: Tập hợp 18 năng lực riêng biệt
 5. Công hội: . . .
 6. Danh hiệu sở hữu:
 7. Mối quan hệ:

Advertisements