Another Side – Nhân vật

Page

Miyuki Riruri

 1. Tuổi: 20
 2. Chiều cao: 155cm
 3. Thông tin cơ bản:
  • Là một bán nhân, con lai của Oni và con người. Riruri sinh sống tại một thị trấn nghèo khó. Sau đó, cô đã bị bắt cóc và bán cho “Nhân sinh hội” và rồi được người trong “Huyết trường đấu giả” mua lại thì cô trở thành một chiến binh tại đó theo lời chủ nhân.
 4. Năng lực sở hữu: 
  1. Cường lực
  2. Xung kích
  3. Không bộ
 5. Công hội: Tempest
 6. Danh hiệu sở hữu:
 7. Mối quan hệ:
Advertisements