Another Side – Mục lục

Page

Volume I – Cơn đau đớn, sự mất mát và những bước chân đầy đau thương.

  • Chapter 00 : ⌈ Tín đồ Satan ⌋
  • Chương 01 : ⌈ Thánh địa của bầy khỉ hoang ⌋
  • Chương 02 : ⌈ Xà vũ mê lộ ⌋
  • Chương 03 : ⌈ Tàn tích thực thể cổ đại ⌋
  • Chương 04 : ⌈ Nơi những hơi thở đã hòa làm một ⌋

Volume II –

Advertisements