Scarlet x Violet – Mục lục

Page

UTOPIA : ĐỊA ĐÀN TRẦN GIANG

Arc 01 – Scarlet x Violet

 • Chapter 1: Một ngày tốt lành và món quà từ cha
 • Chapter 2: Đăng nhập cùng cô bạn thời thơ ấu
 • Chapter 3: Nhiệm vụ của một Tân Binh
 • Chapter 4: Trang bị từ vòng quay may mắn
 • Chapter 5: Bài kiểm tra trước khi sự kiện bắt đầu
 • Chapter 6: Lần đầu vào Tháp Địch
 • Chapter 7: Không xong rồi. Kizune biến mất!!!
 • Chapter 8: Chế tạo bình hồi máu
 • Chapter 9: Thịt thỏ tươi ngon
 • Chapter 10: Sự kiện bất ngờ hàng tuần. Airama xuất chiêu!
 • Chapter 11: Thăng cấp và trả nợ
 • Chapter 12: Hiểu biết về chợ đen
 • Chapter 13: Buổi Offline chỉ hai người
Advertisements